NO. 49, TINGKAT 1, JALAN TODAK 4. PUSATBANDAR SEBERANG JAYA, 13700 SEBERANG JAYA. PULAU PINANG. MALAYSIA
WAKTU PEJABAT (OFFICE HOURS) : 9AM-5PM ISNIN-JUMAAT (MONDAY-FRIDAY) .
Tutup Sabtu, Ahad dan Cuti Umum (Closed on Saturdays, Sundays and public holidays).
SAYA DAN SYARIKAT SAYA

Dengan mendaftarkan sebuah SYARIKAT “Sendirian Berhad”
(Sdn Bhd) , anda sudah boleh menjadi  seorang PENGARAH
syarikat dan mungkin juga  PEMEGANG SAHAM nya .

Samada anda berseorangan ataupun bersama RAKAN KONGSI,
anda perlu membuat persediaan menghadapi  fasa baru
perjalanan hidup anda, DUNIA PERNIAGAAN atau mungkin
juga boleh dipanggil  DUNIA KORPORAT. 
MENJALANKAN PERNIAGAAN DI MALAYSIA

Tatkala anda sudah nekad berniaga, anda haruslah mendaftarkan  perniagaan anda dengan Suruhanjaya Syarikat  Malaysia (SSM).

Anda pada dasarnya boleh mendaftarkan sebuah PERNIAGAAN TUNGGAL , PERKONGSIAN , SYARIKAT ‘SENDIRIAN BERHAD' , 'SYARIKAT ‘BERHAD' atau PERKONGSIAN  LIABILITI TERHAD (LLP).
MEMPERBADANKAN SYARIKAT MALAYSIA

Dengan NAMA SYARIKAT yang sesuai dan diluluskan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) seorang warga Malaysia atau warga asing yang berumur lebih dari 18 tahun sudah boleh mendaftarkan syarikat persendirian.

Anda boleh menjalankan apa jua bentuk dan jenis perniagaan yang sah di Malaysia; daripada perkhidmatan, perdagangan, perundingan, kontraktor, pelaburan  dan sebagainya.

MENJADI PENGARAH
DAN PEMEGANG SAHAM

Anda adalah seorang pengarah syarikat.
Anda juga pemegang saham terbesar (majoriti) dalam syarikat.
Anda menguruskan keseluruhan operasi syarikat. Anda rasa
anda sepatutnya mempunyai kekebasan mutlak untuk menentukan
semua perkara perihal perniagaan termasuk arahtuju syarikat.

Tetapi anda terasa dikekang tatkala peraturan syarikat menghendaki
keputusan tertentu diputuskan melalui mesyuarat lembaga Pengarah,
atau secara Resolusi bertulis ataupun undi majoriti dalam
mesyuarat Pemegang Saham.

Kenapa perlu anda mendapatkan persetujuan rakan kongsi yang lain?
Adakah ini bermakna anda pula yang perlu menjawab kepada setiap
mereka yang lain?

Apa gunanya menjadi peneraju tetapi tak punya hak dan kuasa mutlak?   

SYARIKAT DAN HAL EHWAL KORPORAT

Sebagai Pengarah syarikat anda tidak perlu atau tidak wajib punyai pengetahuan mengenai
undang-undang syarikat. Anda hanya dikehendaki patuhi peraturan dan perundangan yang
berkaitan dengan syarikat agar anda tidak digugat dengan saman, denda atau kompaun
bagi sesuatu kesalahan yang tidak anda ketahui atau sengajakan.

Syarikat anda punyai seorang yang bergelar Setiausaha Syarikat. Mereka  menyedia,
merekod, menyimpan, mengemaskini dan mengesahkan pendaftaran syarikat,
pengarah, pemegang saham dan lain-lain yang berkaitan syarikat anda
dengan pihak SSM.

Sejauh manakah anda boleh mempergunakan kelebihan
yang ada pada Setiausaha Syarikat anda?

SETIAUSAHA KORPORAT  SEMENJAK 1990 
CORPORATE SECRETARY SINCE 1990
Diasaskan oleh graduan Perakaunan UiTM dan Percukaian UPM, QAMS selama keberadaannya telah memberikan khidmat kepada pelbagai golongan pelanggan termasuk para peniaga tunggal dan perkongsian, eksekutif, profesional, pegawai kerajaan, yayasan dan syarikat milik kerajaan.

Bermula dengan memberikan perkhidmatan dalam bidang percukaian dan perakaunan di Pulau Pinang pada tahun 1990, QAMS kemudiannya berkembang dengan memberikan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat kepada pelanggannya bermula sekitar tahun 1991. Pada sekitar tahun 2000, QAMS telah melepaskan perkhidmatan bidang-bidang percukaian dan perakaunan kepada firma audit bagi membolehkannya memfokuskan kepada khidmat kesetiausahaan dan pentadbiran korporat, kewangan korporat dan pengurusan perniagaan.


KOMITMEN BERTERUSAN
CONTINOUS COMMITMENT

QAMS kini diterajui bersama pasukan yang terdiri daripada graduan-graduan universiti tempatan dalam bidang-bidang perakaunan dan kewangan yang berpengalaman. Sepanjang keberadaannya, QAMS telah memberikan khidmat kepada syarikat-syarikat pelanggannya dalam pentadbiran korporat dan transaksi yang berhubungkait dengannya seperti pemerbadanan syarikat, pengambilalihan syarikat dan perniagaan lain, pelaburan dalam saham syarikat lain, usahasama, penstrukturan semula dan sebagainya.


MEMBESAR BERSAMA PELANGGAN
GROWING WITH CLIENTS

Kepentingan Setiausaha Syarikat dan Pentadbir Korporat selaku penasihat kepada Lembaga Pengarah di era ini tidak dapat dinafikan. Setiausaha Syarikat yang terbaik mampu  menasihatkan dan memberi maklumat kepada Lembaga Pengarah syarikat dalam hal-hal yang berhubungkait dengan kuasa, hak, saham, Perlembagaan syarikat, penstrukturan, kewangan korporat dan pematuhan kepada piawaian-piawaian yang ditetapkan oleh undang-undang.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PENDAFTARAN SYARIKAT UNTUK PERNIAGAAN (SDN BHD, BERHAD)
REGISTRATION OF COMPANIES FOR BUSINESS (PRIVATE COMPANY, PUBLIC COMPANY)

PENDAFTARAN SYARIKAT UNTUK KEBAJIKAN (SYARIKAT BERHAD MENURUT JAMINAN)
REGISTRATION OF COMPANIES FOR SOCIAL ACTIVITIES (COMPANY LIMITED BY GUARANTEE)

PENTADBIRAN & HAL EHWAL KORPORAT
CORPORATE ADMINISTRATION & AFFAIRS

PERJANJIAN KORPORAT
CORPORATE AGREEMENT


PENILAIAN PENGAMBILALIHAN PERNIAGAAN 
BUSINESS TAKEOVER EVALUATION

CARIAN & MAKLUMAT KORPORAT
CORPORATE INFORMATION & SEARCHES

PENSTRUKTURAN SEMULA
RESTRUCTURING

PENTADBIRAN KRISIS &
PERTELINGKAHAN
CRISIS & DISPUTE ADMINISTRATION

PENGURUSAN PERAKAUNAN
ACCOUNTING MANAGEMENT
Setiaosaha Syarikat Berlesen
Licensed Company Secretary
@ COPYRIGHT Q.A.M.S. CORPORATE SERVICES SDN BHD
Ahli Persatuan Setiausaha Syarikat Bumiputera Wilayah Utara
TANYA SETIAUSAHA SYARIKAT           Email : info@qamspg.com 
ASK THE COMPANY SECRETARY          Telephone : +604 398 4788