NO. 49, TINGKAT 1, JALAN TODAK 4. PUSATBANDAR SEBERANG JAYA, 13700 SEBERANG JAYA. PULAU PINANG. MALAYSIA
WAKTU PEJABAT (OFFICE HOURS) : 9AM-5PM ISNIN-JUMAAT (MONDAY-FRIDAY).
Tutup Sabtu, Ahad dan Cuti Umum (Closed on Saturdays, Sundays and public holidays
PENILAIAN PENGAMBILALIHAN PERNIAGAAN
BUSINESS TAKEOVER EVALUATION

CARIAN & MAKLUMAT KORPORAT
CORPORATE INFORMATION & SEARCHES

PENSTRUKTURAN SEMULA
RESTRUCTURING

PENTADBIRAN KRISIS &
PERTELINGKAHAN
CRISIS & DISPUTE ADMINISTRATION

PENGURUSAN PERAKAUNAN
ACCOUNTING MANAGEMENT
PENDAFTARAN SYARIKAT UNTUK PERNIAGAAN (SDN BHD, BERHAD)
REGISTRATION OF COMPANIES FOR BUSINESS (PRIVATE COMPANY, PUBLIC COMPANY)

PENDAFTARAN SYARIKAT UNTUK KEBAJIKAN (SYARIKAT BERHAD MENURUT JAMINAN)
REGISTRATION OF COMPANIES FOR SOCIAL ACTIVITIES (COMPANY LIMITED BY GUARANTEE)

PENTADBIRAN & HAL EHWAL KORPORAT
CORPORATE ADMINISTRATION & AFFAIRS

PERJANJIAN KORPORAT
CORPORATE AGREEMENT
SETIAUSAHA KORPORAT  SEMENJAK 1990
CORPORATE SECRETARY SINCE 1990
Diasaskan oleh graduan Perakaunan UiTM dan Percukaian UPM, QAMS selama keberadaannya telah memberikan khidmat kepada pelbagai golongan pelanggan termasuk para peniaga tunggal dan perkongsian, eksekutif, profesional, pegawai kerajaan, yayasan dan syarikat milik kerajaan.

Bermula dengan memberikan perkhidmatan dalam bidang percukaian dan perakaunan di Pulau Pinang pada tahun 1990, QAMS kemudiannya berkembang dengan memberikan perkhidmatan kesetiausahaan syarikat kepada pelanggannya bermula sekitar tahun 1991. Pada sekitar tahun 2000, QAMS telah melepaskan perkhidmatan bidang-bidang percukaian dan perakaunan kepada firma audit bagi membolehkannya memfokuskan kepada khidmat kesetiausahaan dan pentadbiran korporat, kewangan korporat dan pengurusan perniagaan.

QAMS kini diterajui bersama pasukan yang terdiri daripada graduan-graduan universiti tempatan dalam bidang-bidang perakaunan dan kewangan yang berpengalaman. Sepanjang keberadaannya, QAMS telah memberikan khidmat kepada syarikat-syarikat pelanggannya dalam pentadbiran korporat dan transaksi yang berhubungkait dengannya seperti pemerbadanan syarikat, pengambilalihan syarikat dan perniagaan lain, pelaburan dalam saham syarikat lain, usahasama, penstrukturan semula dan sebagainya.
Setiausaha Syarikat Berlesen
Licensed Company Secretary
Ahli Persatuan Setiausaha
Syarikat Bumiputera
Wilayah Utara
TANYA SETIAUSAHA SYARIKAT            Email          : info@qamspg.com
ASK THE COMPANY SECRETARY                  Telephone : +604 398 4788
@ COPYRIGHT Q.A.M.S. CORPORATE SERVICES SDN BHD
KAMI BINA PERNIAGAAN BERSAMA PELANGGAN.
WE BUILD BUSINESSES TOGETHER WITH OUR CLIENTS
Kepentingan Setiausaha Syarikat dan Pentadbir Korporat
selaku penasihat kepada Lembaga Pengarah di era ini tidak
dapat dinafikan. Setiausaha Syarikat yang terbaik mampu
menasihatkan dan memberi maklumat kepada Lembaga
Pengarah syarikat dalam hal-hal yang berhubungkait
dengan kuasa, hak, saham, Perlembagaan syarikat,
penstrukturan, kewangan korporat dan pematuhan
kepada piawaian-piawaian yang ditetapkan
oleh undang-undang.