TANYA SETIAUSAHA SYARIKAT           Email : info@qamspg.com 
ASK THE COMPANY SECRETARY          Telephone : +604 398 4788

KEJAYAAN :HANYA UNTUK YANG BERPELAJARAN  TINGGI ?

MY COMPANY AND I memberikan pendedahan asas yang diperlukan oleh para pengarah dan pemegang saham bagi membuat keputusan yang terbaik. Umpamanya memposisikan diri mereka dalam Lembaga Pengarah,  berkaitan pegangan  saham, menjadi Pengerusi, Pengarah Urusan atau CEO, kawalan kewangan, hak membuat keputusan, hak mendapatkan dividen, tanggungan dan kewajipan.


PERSEDIAAN  : ILMU , MAKLUMAT  DAN  CARA PIKIR 

Video ini bertujuan mempersiapkan MINDA dan JIWA seseorang yang ingin melangkah ke dunia perniagaan dan korporat samada di Malaysia atau antarabangsa. Ianya juga dianggap perlu bagi mereka yang sudah mempunyai SYARIKAT dan menjadi seorang pengarah ataupun seseorang yang sudah BERNIAGA dan akan membesarkan perniagaan kepada taraf SENDIRIAN BERHAD.


PEMBELAJARAN TERBAIK :  PENGALAMAN SEBENAR ?

Para pelajar institusi pengajian tinggi boleh mendapat gambaran dan scenario realiti dunia perniagaan dan korporat Malaysia khususnya hal ehwal korporat selain
apa  yang mereka pelajari secara ilmiah dalam kursus-kursus yang berkaitan umpamanya bidang PENTADBIRAN KORPORAT (CORPORATE ADMINISTRATION), PENTADBIRAN PERNIAGAAN, PERAKAUNAN, KEWANGAN dan UNDANG-UNDANG SYARIKAT (CORPORATE LAW).
PENIAGA . USAHAWAN . PENGARAH SYARIKAT

Siri VIDEO PEMBELAJARAN yang menjelaskan kepada Peniaga, Usahawan dan Pengarah Syarikat mengenai PERKARA ASAS yang PENTING dan harus di ketahui sebaik sahaja mereka melangkah ke arena perniagaan.

Undang-undang syarikat di Malaysia tidak mewajibkan seseorang pengarah mempunyai latarbelakang akademik yang tertentu. Sesiapa sahaja dari latarbelakang manapun boleh mendaftarkan perniagaan dan asalkan berumur 18 tahun ke atas boleh menjadi PENGARAH SYARIKAT.
KEMBANGKAN PERNIAGAAN DENGAN MENEROKA KE DALAM DUNIA SEBENAR PERNIAGAAN & KORPORAT
EXPAND BUSINESS THROUGH EXPLORATION INTO THE REAL BUSINESS & CORPORATE WORLD
Setiaosaha Syarikat Berlesen
Licensed Company Secretary
@ COPYRIGHT Q.A.M.S. CORPORATE SERVICES SDN BHD & QAMS PG CORPORATE ADMINISTRATORS SDN BHD
Ahli Persatuan Setiausaha Syarikat Bumiputera Wilayah Utara
NO. 49, TINGKAT 1, JALAN TODAK 4. PUSATBANDAR SEBERANG JAYA, 13700 SEBERANG JAYA. PULAU PINANG. MALAYSIA
WAKTU PEJABAT (OFFICE HOURS) : 9AM-5PM ISNIN-JUMAAT (MONDAY-FRIDAY) .
Tutup Sabtu, Ahad dan Cuti Umum (Closed on Saturdays, Sundays and public holidays).