NO. 49, TINGKAT 1, JALAN TODAK 4. PUSATBANDAR SEBERANG JAYA, 13700 SEBERANG JAYA. PULAU PINANG. MALAYSIA
WAKTU PEJABAT (OFFICE HOURS) : 9AM-5PM ISNIN-JUMAAT (MONDAY-FRIDAY).
Tutup Sabtu, Ahad dan Cuti Umum (Closed on Saturdays, Sundays and public holidays
Anda adalah seorang pengarah syarikat.Anda juga pemegang
saham terbesar (majoriti) dalam syarikat. Anda menguruskan
keseluruhan operasi syarikat.Anda rasa anda sepatutnya
mempunyai kekebasan mutlakuntuk menentukan semua
perkara perihal perniagaan termasuk arahtuju syarikat.

Tetapi anda terasa dikekang tatkala peraturan syarikat
menghendaki keputusan tertentu diputuskan melalui mesyuarat
lembaga Pengarah,atau secara Resolusi bertulis ataupun undi
majoriti dalam mesyuarat Pemegang Saham.

Kenapa perlu anda mendapatkan persetujuan rakan kongsi
yang lain? Adakah ini bermakna anda pula yang perlu
menjawab kepada setiap mereka yang lain?

Apa gunanya menjadi peneraju tetapi tak punya hak
dan kuasa mutlak?
Setiausaha Syarikat Berlesen
Licensed Company Secretary
Ahli Persatuan Setiausaha
Syarikat Bumiputera
Wilayah Utara
TANYA SETIAUSAHA SYARIKAT            Email          : info@qamspg.com
ASK THE COMPANY SECRETARY                  Telephone : +604 398 4788
@ COPYRIGHT Q.A.M.S. CORPORATE SERVICES SDN BHD